Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/07/2018
27/08/2018
05/2018/ZO/O/UK
Stratford butterfly Farm
Stratford - upon - Avon
Warwickshire CV37 7 LS
422957834
380.25
doplnenie expozície (kukly motýľov)
Andrea Tonhaiserova