Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/01/2017
26/01/2017
06/2017/omap
Nadežda Mrižová - ARTES
Záhradnícka 24
Prievidza
34960759
25.40
Nálepka DT tlač - 14ks
Andrea Klasova