Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
05/01/2018
10/01/2018
1/2018/TP/O/M
Gastrocenter s.k.
Sokolecká 40/68, 930 28 Okoč
Okoč
44579721
123.40
Ventilátory J 238.
Štefan Mindek