1/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
05/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
10/01/2018
Číslo objednávky:
1/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Gastrocenter s.k.
Adresa:
Sokolecká 40/68, 930 28 Okoč
IČO:
44579721
Suma €:
123.40 €
Predmet objednávky:
Ventilátory J 238.
Zverejnil: