Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2018
15/01/2018
1/2018/TP/O/T
CADPROJEKT, s.r.o.
Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
Prievidza
31627251
650
Projektová dokumentácia oporného múru
Pavel Trúchly