1/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
10/01/2018
Dátum zverejnenia obj.:
15/01/2018
Číslo objednávky:
1/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
CADPROJEKT, s.r.o.
Adresa:
Košovská cesta 24, 971 31 Prievidza
IČO:
31627251
Suma €:
650 €
Predmet objednávky:
Projektová dokumentácia oporného múru
Zverejnil: