1/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
04/01/2019
Dátum zverejnenia obj.:
04/01/2019
Číslo objednávky:
1/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
33612234
Suma €:
400 €
Predmet objednávky:
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásenia o meraní.
Zverejnil: