Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/01/2019
16/01/2019
1/2019/TP/O/T
AUTOKOMPLEXX, spol s.r.o.
Nedožerská cesta 46, 971 01 Prievidza
Prievidza
36302074
757.73
Výmena prevodovky, čap diferenciálu, nastavenie váha vzduchu
Pavel Trúchly