Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/01/2020
15/01/2020
1/2020/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
400
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásení o meraní.
Štefan Mindek