1/2020/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
10/01/2020
Dátum zverejnenia obj.:
15/01/2020
Číslo objednávky:
1/2020/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
32612234
Suma €:
400 €
Predmet objednávky:
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásení o meraní.
Zverejnil: