1/2021/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
07/01/2021
Dátum zverejnenia obj.:
07/01/2021
Číslo objednávky:
1/2021/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
32612234
Suma €:
400 €
Predmet objednávky:
Meranie statických kondenzátorov, vypracovanie hlásení o meraní.
Zverejnil: