Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/04/2018
18/04/2018
10/2018/TP/O/M
Kontakt Koš s.r.o.
Okružná 784/42, 972 41 Koš
Koš
47737140
105
Lanká spojky na AGT 830.
Štefan Mindek