10/2018/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
02/03/2018
Dátum zverejnenia obj.:
18/06/2018
Číslo objednávky:
10/2018/ZO/O
Dodávateľ:
Pavel Hořejší
Adresa:
Roosveltova 1006/1
IČO:
45879427
Suma €:
960 €
Predmet objednávky:
Transport zvierat Nemecko - Slovenská republika
Zverejnil: