10/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
05/02/2019
Dátum zverejnenia obj.:
28/03/2019
Číslo objednávky:
10/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Kolten, spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
IČO:
36347779
Suma €:
2927.00 €
Predmet objednávky:
Dodávka a montáž chladiacej jednotky pre kafilérny sklad.
Zverejnil: