Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
05/02/2019
28/03/2019
10/2019/TP/O/M
Kolten, spol. s.r.o.
Severná ulica I 2424/33, 971 01 Prievidza
Prievidza
36347779
2927.00
Dodávka a montáž chladiacej jednotky pre kafilérny sklad.
Štefan Mindek