Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/08/2020
07/09/2020
10/2020/omap
RAVAFOL SK2 s.r.o.
Antolská 31
Banská Štiavnica
51222281
70.00
Informačná tabuľa - mačka divá (304020R971)
Andrea Klasova