Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/09/2020
09/09/2020
10/2020/TP/O/M
Mária Krčová - FONTÁNA
Poľnohospodárov 2, 971 01 Prievidza
Prievidza
33978671
104.19
Čerpadlo, hadica, koleno, prípojka.
Štefan Mindek