10/2021/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
26/08/2021
Dátum zverejnenia obj.:
06/09/2021
Číslo objednávky:
10/2021/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
33612234
Suma €:
2980 €
Predmet objednávky:
Vykonanie OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodov a ohradníkov.
Zverejnil: