Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/08/2021
06/09/2021
10/2021/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
33612234
2980
Vykonanie OP a OS elektrických zariadení, bleskozvodov a ohradníkov.
Štefan Mindek