10/2016/OMaP

Dátum vytvorenia obj.:
14/06/2016
Dátum zverejnenia obj.:
14/06/2016
Číslo objednávky:
10/2016/OMaP
Dodávateľ:
Slovak Telekom a.s.
Adresa:
Bajkalská 28
IČO:
35763469
Suma €:
2971.50 €
Predmet objednávky:
Presmerovanie sietí
Zverejnil: