Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/02/2017
16/02/2017
10/2017/omap
Slovak Telekom
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
2919.27
Oprava siete optického prepojenia
Andrea Klasova