Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
31/10/2016
Dátum zverejnenia faktúry:
31/10/2016
Variabilný symbol:
3239013271
Dodávateľ:
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Adresa:
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO:
31595545
Suma €:
29.23 €
Predmet faktúry:
Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zverejnil: