Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
20/02/2019
Dátum zverejnenia faktúry:
20/02/2019
Variabilný symbol:
2191105040
Dodávateľ:
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Adresa:
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
IČO:
00178454
Suma €:
24 €
Predmet faktúry:
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA
Zverejnil: