11/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
26/04/2018
Dátum zverejnenia obj.:
17/05/2018
Číslo objednávky:
11/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Unimat s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
487.94 €
Predmet objednávky:
Vodoinštalačný materiál podľa cenovej ponuky 180562
Zverejnil: