Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
05/04/2018
09/05/2018
11/2018/TP/O/T
Lukáš Podskoč
Čavoj 44
Čavoj
50822624
1280
Výmena a osadenie brány na pavilóne medveďov, vyčistenie zárubní a mreží, murárske práce, doprava
Pavel Trúchly