11/2018/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
14/05/2018
Dátum zverejnenia obj.:
18/06/2018
Číslo objednávky:
11/2018/ZO/O
Dodávateľ:
Štátna ochrana prírody SR
Adresa:
Tajovského 28B
IČO:
17058520
Suma €:
73.95 €
Predmet objednávky:
Krúžky pre exotické vtáctvo
Zverejnil: