11/2019/N/Z

Dátum vytvorenia obj.:
14/05/2019
Dátum zverejnenia obj.:
21/06/2019
Číslo objednávky:
11/2019/N/Z
Dodávateľ:
Phdr.Gabriela Spišiaková-MAJSTER Papier
Adresa:
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
IČO:
33768897
Suma €:
333.15 €
Predmet objednávky:
Čistiace prostriedky
Zverejnil: