11/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
27/03/2019
Dátum zverejnenia obj.:
28/03/2019
Číslo objednávky:
11/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
224.00 €
Predmet objednávky:
Drvené kamenivo 0 - 32.
Zverejnil: