Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
21/09/2020
25/09/2020
11/2020/omap
Otonycteris s.r.o.
Prostredná Môlča 32
Môlča
47543221
150.00
Prednáška a odchyt netopierov
Andrea Klasova