11/2020/omap/

Dátum vytvorenia obj.:
21/09/2020
Dátum zverejnenia obj.:
25/09/2020
Číslo objednávky:
11/2020/omap
Dodávateľ:
Otonycteris s.r.o.
Adresa:
Prostredná Môlča 32
IČO:
47543221
Suma €:
150.00 €
Predmet objednávky:
Prednáška a odchyt netopierov
Zverejnil: