Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
07/03/2019
Dátum zverejnenia faktúry:
08/03/2019
Variabilný symbol:
1734301144
Dodávateľ:
MŽP SR
Adresa:
Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
IČO:
Suma €:
100 €
Predmet faktúry:
Správny poplatok - Súhlas s vykonaním výskumu a činností v rámci chráneného druhu syseľ pasienkový
Zverejnil: