11/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
16/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
21/03/2017
Číslo objednávky:
11/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Unimat s. r. o.
Adresa:
J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza
IČO:
30228042
Suma €:
14.28 €
Predmet objednávky:
Poistný ventil.
Zverejnil: