Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
02/03/2017
03/03/2017
11/2017/TP/O/T
Euris Pro - Agro, s.r.o.
Šafáriková 116A, Rožňava
Rožňava
36781495
340
Vidly na balíky FB110
Pavel Trúchly