Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
16/04/2019
Dátum zverejnenia faktúry:
16/04/2019
Variabilný symbol:
605025761
Dodávateľ:
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
Adresa:
Parková 7, 951 93 Topoľčianky
IČO:
36038351
Suma €:
1493.29 €
Predmet faktúry:
Zverina porcovaná - srnčie stehno
Zverejnil: