Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/05/2019
15/05/2019
12/2019/UR/PM/P/O
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Štúrová 2
Bojnice 972 01
33655308
1900.00
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. - nový vstup do zoo (komunikácia) a exteriérový výbeh pre africkú faunu
Viera Madajová