Dátum vytvorenia obj.:
13/05/2019
Dátum zverejnenia obj.:
15/05/2019
Číslo objednávky:
12/2019/UR/PM/P/O
Dodávateľ:
Ing. Pavel Dobrotka Ingman
Adresa:
Štúrová 2
IČO:
33655308
Suma €:
1900.00 €
Predmet objednávky:
povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. - nový vstup do zoo (komunikácia) a exteriérový výbeh pre africkú faunu
Zverejnil: