Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/05/2018
17/05/2018
12/2018/TP/O/M
Stober spol. s.r.o.
Nedožerská cesta 164, 971 01 Prievidza
Prievidza
31362249
586.87
Nerezová trubka, záves čapový EBRO, pletivo PVC Super 125 cm
Pavel Trúchly