12/2018/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
05/04/2018
Dátum zverejnenia obj.:
24/04/2018
Číslo objednávky:
12/2018/TP/O/T
Dodávateľ:
Tomáš Szulcsán
Adresa:
Ľ.Ondrejova 852/38, Prievidza
IČO:
50156616
Suma €:
2936 €
Predmet objednávky:
Výkopové práce, zameriavacie práce, uloženie podkladového materiálu, uloženie šalovacích tvárnic, betonárske práce
Zverejnil: