12/2019/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/03/2019
Dátum zverejnenia obj.:
11/04/2019
Číslo objednávky:
12/2019/TP/O/M
Dodávateľ:
Metalcentrum, s.r.o.
Adresa:
Moštenická ulica 4, 971 01 Prievidza
IČO:
36323055
Suma €:
879.40 €
Predmet objednávky:
Rúry.
Zverejnil: