12/2020/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
28/09/2020
Dátum zverejnenia obj.:
06/10/2020
Číslo objednávky:
12/2020/TP/O/M
Dodávateľ:
FALAtrade s.r.o.
Adresa:
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
IČO:
48133884
Suma €:
410.06 €
Predmet objednávky:
Farba, riedidlo, chemické kotvy.
Zverejnil: