Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:
IČO:
Suma v €:
Predmet objednávky:
Zverejnil:
04/01/2017
05/01/2017
1/2017/R/0
COMTEL spol. s r.o.
Opatovce nad Nitrou 367
00616729
225
MS Office 2016 - Standart
Lucia Ivenzová