Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
28/05/2019
Dátum zverejnenia faktúry:
28/05/2019
Variabilný symbol:
230519
Dodávateľ:
EDOS-PEM s.r.o.
Adresa:
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO:
36287229
Suma €:
79 €
Predmet faktúry:
Školenie "Metodické usmernenie k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite"
Zverejnil: