12/2017/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
17/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
21/03/2017
Číslo objednávky:
12/2017/TP/O/M
Dodávateľ:
Auto AKR - Elektra
Adresa:
Malá 5/4, 941 01 Prievidza
IČO:
35186313
Suma €:
609.86 €
Predmet objednávky:
Tovar na elektrické oplotenie.
Zverejnil: