Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
17/03/2017
21/03/2017
12/2017/TP/O/M
Auto AKR - Elektra
Malá 5/4, 941 01 Prievidza
Prievidza
35186313
609.86
Tovar na elektrické oplotenie.
Štefan Mindek