12/2017/TP/O/T

Dátum vytvorenia obj.:
06/03/2017
Dátum zverejnenia obj.:
07/03/2017
Číslo objednávky:
12/2017/TP/O/T
Dodávateľ:
Geomark s.r.o.
Adresa:
G.Švéniho 6, Prievidza
IČO:
36305049
Suma €:
280 €
Predmet objednávky:
Polohopisný a výškopisný plán na zameranie kanalizácie
Zverejnil: