Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
06/03/2017
07/03/2017
12/2017/TP/O/T
Geomark s.r.o.
G.Švéniho 6, Prievidza
Prievidza
36305049
280
Polohopisný a výškopisný plán na zameranie kanalizácie
Pavel Trúchly