12/2017/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
10/04/2017
Dátum zverejnenia obj.:
28/07/2017
Číslo objednávky:
12/2017/ZO/O
Dodávateľ:
ATOMVET.CZ
Adresa:
Srbská 497
IČO:
04057503
Suma €:
2430 €
Predmet objednávky:
Imobilizačné pušky
Zverejnil: