Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
10/04/2017
28/07/2017
12/2017/ZO/O
ATOMVET.CZ
Srbská 497
46 001 Liberec
04057503
2430
Imobilizačné pušky
Andrea Ághová