Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
24/06/2019
27/06/2019
13/2019/TP/O/P
Stober s.r.o.
Nedožerská cesta 164
971 01 Prievidza
31362249
464.49
Železiarsky tovar.
Miroslav Patsch