Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
16/05/2018
17/05/2018
13/2018/TP/O/M
Uhoľné sklady, a.s.
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
Prievidza
31560288
2873.17
Drvené kamenivo andezit 63-125, 0-32, štrk dolomit 0-4, cement 32,5 R, lepidlo flexibilné, doprava
Pavel Trúchly