13/2018/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
16/05/2018
Dátum zverejnenia obj.:
17/05/2018
Číslo objednávky:
13/2018/TP/O/M
Dodávateľ:
Uhoľné sklady, a.s.
Adresa:
Teplárenská 4, 971 01 Prievidza
IČO:
31560288
Suma €:
2873.17 €
Predmet objednávky:
Drvené kamenivo andezit 63-125, 0-32, štrk dolomit 0-4, cement 32,5 R, lepidlo flexibilné, doprava
Zverejnil: