13/2018/ZO/O

Dátum vytvorenia obj.:
14/05/2018
Dátum zverejnenia obj.:
18/06/2018
Číslo objednávky:
13/2018/ZO/O
Dodávateľ:
Pavel Hořejší
Adresa:
Roosveltova 1006/1
IČO:
45879127
Suma €:
1450 €
Predmet objednávky:
Transport - Švajčiarsko -Slovenská republika
Zverejnil: