Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/05/2018
18/06/2018
13/2018/ZO/O
Pavel Hořejší
Roosveltova 1006/1
Čelákovice, 250 88
45879127
1450
Transport - Švajčiarsko -Slovenská republika
Andrea Tonhaiserova