Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
19/10/2020
23/10/2020
13/2020/TP/O/M
Buzna - Ľuboslav
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
Lazany
32612234
2600
Vykonanie opakovaných a východiskových revízii el. zariadení, bleskozvodov a ohradníkov.
Štefan Mindek