13/2020/TP/O/M

Dátum vytvorenia obj.:
19/10/2020
Dátum zverejnenia obj.:
23/10/2020
Číslo objednávky:
13/2020/TP/O/M
Dodávateľ:
Buzna - Ľuboslav
Adresa:
Hlavná ulica 312/132, 972 11 Lazany
IČO:
32612234
Suma €:
2600 €
Predmet objednávky:
Vykonanie opakovaných a východiskových revízii el. zariadení, bleskozvodov a ohradníkov.
Zverejnil: