Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
14/03/2017
14/03/2017
13/2017/omap
Slovak Telekom
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
2931.94
Odstránenie havarijného stavu na sieti v areáli zoo
Andrea Klasova