Typ dokumentu:
Faktúra
Dátum prijatia faktúry:
02/10/2019
Dátum zverejnenia faktúry:
02/10/2019
Variabilný symbol:
141119
Dodávateľ:
EDOS-PEM s.r.o.
Adresa:
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
IČO:
36287229
Suma €:
69 €
Predmet faktúry:
Školenie "Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31. 12. 2019"
Zverejnil: