Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
11/09/2019
10/10/2019
26/2019/TP/O/P
KOLTEN spol. s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Prievidza
36347779
206.00
Výmena elektromagnetických ventilov na Fancoile.
Miroslav Patsch