Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
18/09/2019
14/10/2019
32/2019/TP/O/P
KOLTEN spol. s.r.o.
Severná ulica I. 2424/33
971 01 Prievidza
36347779
157.50
Oprava chladenia v priestoroch vivária - chladenie morskej vody.
Miroslav Patsch