Dátum vytvorenia obj.:
18/09/2019
Dátum zverejnenia obj.:
14/10/2019
Číslo objednávky:
32/2019/TP/O/P
Dodávateľ:
KOLTEN spol. s.r.o.
Adresa:
Severná ulica I. 2424/33
IČO:
36347779
Suma €:
157.50 €
Predmet objednávky:
Oprava chladenia v priestoroch vivária - chladenie morskej vody.
Zverejnil: