Dátum vytvorenia obj.:
20/11/2019
Dátum zverejnenia obj.:
22/11/2019
Číslo objednávky:
2/2019/OVaZ/AD
Dodávateľ:
Lesy SR, š.p.
Adresa:
Pri Železnici 52
IČO:
36038351
Suma €:
312.50 €
Predmet objednávky:
smreky a kosodrevina
Zverejnil: