Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
13/11/2019
25/11/2019
41/2019/TP/O/P
AUTOKOMLEXX s.r.o.
Nedožerská cesta 1184/46
971 01 Prievidza
36302074
429.27
Oprava brzdového obloženia vozidla Volkswagen Amarok PD 338FG.
Miroslav Patsch