Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
26/04/2016
16/11/2016
14/2016/R/O/P
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava 821 08
45647291
1450
školenie pre pracovníkov + úprava interného predpisu
Andrea Ághová