Vyberte stranu
Dátum vytvorenia obj.:
Dátum zverejnenia obj.:
Číslo objednávky:
Dodávateľ:
Adresa:

Mesto, obec:

IČO:

Suma bez DPH:

DPH:

Suma s DPH:

Predmet objednávky:
Zverejnil:
20/03/2017
20/03/2017
14/2017/omap
Slovak Telekom
Bajkalská 28
Bratislava
35763469
2934.50
Dobudovanie informačnej siete v rámci areálu
Andrea Klasova